Integraal Kindcentrum Joannes

 

Onze pijlers

Een kwalitatief hoogstaand en verantwoord aanbod staat bij ons hoog in het vaandel. Naast het bieden van een huiselijke en veilige setting staan de volgende pijlers centraal:

 • Sport
 • Natuur & Avontuur
 • Cultuur
 • Multimedia

Sport

Voor kinderen staat spelen en bewegen in hun vrije tijd centraal. Van nature vinden kinderen het heerlijk om te bewegen. Bewegen is goed voor de gezondheid en de totale ontwikkeling van kinderen. Door veel en gevarieerd te bewegen leren kinderen veel verschillende bewegingen onder de knie te krijgen. Ze leren samen spelen, plezier te hebben, maar ook om teleurstellingen te verwerken. Kinderen die veel (buiten) spelen zijn beter toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze hebben relatief minder kans op ongevallen en herstellen bij ziekte sneller. Ze zijn mentaal sterker. Al met al lopen ze minder gezondheidsrisico’s.

De sport BSO staat voor:

 • Breed aanbod aan sport- en spelactiviteiten;
 • Veel buitensporten, bij heel slecht weer ook sportfaciliteiten binnen;
 • Samenwerking met diverse sportverenigingen;
 • Samenwerking met diverse scholen op sportgebied.

Natuur & Avontuur

Wij willen kinderen de gelegenheid geven te spelen en te ontdekken in de natuur. Hier hebben zij de ruimte om van alles te beleven, al hun zintuigen te gebruiken en de wereld om hen heen te ontdekken.

Natuur en Avontuur staat voor:

 • Lekkere frisse buitenlucht;
 • Ontdekken en vieze kleren krijgen;
 • Onderzoeken van de buitenruimte; dieren, bomen, planten, bloemen, weer;
 • Bewustwording van de natuur;
 • Het ervaren van de seizoenen;
 • Ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur.

Cultuur

Naast sport- en natuuractiviteiten willen wij ook het cultuurbewustzijn van de kinderen stimuleren door verschillende culturele en kunstzinnige activiteiten aan te bieden. Onder culturele en kunstzinnige vorming verstaan wij alles dat te maken heeft met het op expressieve wijze uiten van ideeën, gevoelens, waarnemingen en ervaringen. Cultuur omvat kunst (muziek, theater, toneel, dans, literatuur) maar gaat ook over tradities en gebruiken, feesten, landen en nationaliteiten, godsdiensten, monumenten, musea enzovoort. 

De cultuur BSO staat voor:

 • Creatief werken in het atelier;
 • Minitheater voor zang, dans, muziek en toneel;
 • Verkennen van thema’s: landen, feesten, gebruiken, film/fotografie;
 • Activiteiten en workshops o.a. op het gebied van voeding en koken, taal en lezen.

Multimedia

Nieuwe media spelen een steeds grotere rol in ons leven en dat van onze kinderen. IKC Joannes wil op een bewuste en verantwoorde manier omgaan met media en het daar inzetten waar het een waardevolle toevoeging en/of ondersteuning is bij ons aanbod. Het omgaan met digitale middelen en sociale media, oftewel mediawijsheid, is iets dat kinderen zich net als andere vaardigheden eigen moeten maken. IKC Joannes wil ze daarbij begeleiden door het aanbieden van passende activiteiten.

Multimedia staat voor:

 • Leren media zelfstandig, bewust en selectief te gebruiken
 • Informatie uit de media leren te begrijpen en op waarde te schatten
 • Leren op welke wijze verschillende media invloed kunnen uitoefenen
 • Samen met kinderen media inzetten om de activiteiten (andere pijlers) over het voetlicht te brengen. Te denken valt aan filmpjes, videoboodschappen, reportages e.d.
 • Leuke en vernieuwende activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van kinderen.
 • Samenwerken met partners om kinderen kennis te laten maken met een breed scala aan media en de nieuwe technologische ontwikkelingen.

Coaches

Binnen de opvang van het IKC leveren coaches met hun specifieke kennis een inhoudelijke bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van sport, cultuur, natuur en multimedia. Zij organiseren en stimuleren activiteiten op alle locaties. Zowel kinderen in de buitenschoolse opvang als in de dagopvang worden gemotiveerd om lekker actief, bij voorkeur buiten, bezig te zijn.

coaches


Flexibiliteit

IKC Joannes biedt  flexibiliteit in het opvangcontract op de volgende manieren:

Contracturen sparen (alleen voor BSO)

Buiten de schoolweken heeft u recht op opvang gedurende dezelfde tijden en uren volgens het VSO/NSO contract. Indien u tijdens uw eigen vakantie geen gebruik maakt van deze opvanguren, mag u deze opvanguren opsparen en inzetten tijdens de vakanties, wanneer u wel behoefte heeft aan opvang. Ook kunt u deze uren gebruiken voor bijvoorbeeld een studiedag of wanneer u een extra opvangdag nodig heeft. Zie voor verdere uitleg het protocol “extra opvang”. Deze regeling is alleen van toepassing op de BSO.

Even / oneven weken

Als u werkt in ploegendienst of onregelmatige dienst dan kan uw opvangbehoefte per week verschillen. Wij hebben hiervoor de volgende oplossing:

Indien u bijvoorbeeld de ene week in ochtenddienst werkt en de andere week in middagdienst dan kunt u de ene week uw kind in de ochtenden brengen en de andere week  in de middagen. Bij BSO geldt dat u in dit geval bijvoorbeeld de ene week wel gebruik maakt  van de BSO en de andere week niet. Dit aanbod is alleen geldig voor locaties waar de  bezetting dit toelaat.

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind naar de kinderopvang gaat, heeft u waarschijnlijk recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang, die u ontvangt via de Belastingdienst.
U bent als ouder(s) zelf verantwoordelijk voor de betaling van de facturen van de kinderopvang. De Belastingdienst betaalt aan de hand van uw aanvraag een voorschot uit over de kinderopvangkosten. Eventuele wijzigingen dient u door te geven aan de Belastingdienst zodat zij het maandbedrag dat u ontvangt kan aanpassen. Houd er rekening mee dat het, na het indienen van uw aanvraag, 2 maanden kan duren voordat u bericht ontvangt over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. Belangrijk is dus om de aanvraag op tijd in te dienen.

Voor het maken van een proefberekening van de hoogte van de door u te ontvangen kinderopvangtoeslag klikt u hier: www.toeslagen.nl