Integraal Kindcentrum Joannes

beweging

 De tarieven voor 2020 voor kinderopvang zijn bruto tarieven, uw netto kosten zijn altijd lager. De kosten voor kinderopvang betaalt u niet alleen. Van de overheid krijgt u een groot deel van de kosten terug. Dit is geregeld in de zogenaamde Wet Kinderopvang. De teruggave kunt u als Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Tarieven dagopvang 0 - 4 jaar

Vanzelfsprekend zijn onze tarieven dagopvang inclusief eten, drinken, fruit, tussendoortjes en luiers. Ook activiteiten en uitstapjes zijn bij het tarief inbegrepen. Bekijk voor uitleg over onze tarieven de dienstomschrijving kinderopvangTarieven Dagopvang 0 4 2020


Tarieven peuteropvang 2 - 4 jaar

De financieringsmogelijkheden voor peuters (2 - 4 jaar) verschillen indien één van beide ouders al dan niet werken of anderzinds recht hebben op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst of recht hebben op een door de gemeente gesubsidieerde plaats. Lees hier meer over in de dienstomschrijving peuteropvang


Tarieven buitenschoolse opvang 4 - 12 jaar

Vanzelfsprekend zijn onze tarieven inclusief eten, drinken, fruit en tussendoortjes. Op de lange middagen, vakantiedagen en studiedagen ook inclusief lunch. Ook zijn alle actviteiten en uitstapjes inbegrepen in het tarief. Bekijk voor uitleg over onze tarieven de dienstomschrijving buitenschoolse opvang

Tarieven Buitenschoolse opvang 4 13 2020

 

Betalingsvoorwaarden

Eén week voor aanvang van een nieuwe maand ontvangt u de factuur via de mail. Wij gebruiken hiervoor het mailadres dat u op het inschrijfformulier heeft ingevuld.
In de laatste week van de maand worden de opvangkosten voor de daaropvolgende maand geïncasseerd.

Betaling geschiedt alleen via automatische incasso. Hiervoor tekent u op het contract. Zonder automatische incasso kunnen wij uw kind niet plaatsen.

Wanneer wij de opvangkosten niet kunnen incasseren, behouden wij ons het recht voor uw plaatsing per direct op te zeggen en zullen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle gemaakte kosten worden aan u doorberekend.
Gereserveerde uren worden bij ziekte, extra aangevraagde dagen, vakanties, eerder ophalen/later brengen en feestdagen doorberekend.

Nieuwtjes

Voor nieuwtjes maken wij gebruik van Basisschool apps voor intern gebruik.

Houd ook onze social media in de gaten:

- Facebook         - Instagram