Integraal Kindcentrum Joannes

Groessen-wijs

Wij werken volgens ons eigen Groessen-wijs principe, hierbij staat zelfstandig werken en leren centraal. De leerlingen leren, vanaf de kleutergroep, binnen een duidelijke structuur zelfstandig te werken. Ze leren zelf te plannen, problemen op te lossen en te ervaren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. De leerkracht krijgt hierbij meer een sturende en motiverende rol. 

Doelgericht leren

We richten ons op de kernvakken: (begrijpend) lezen, rekenen, taal en spelling. We vinden het belangrijk dat kinderen weten wat ze leren en dus stellen we groepsdoelen, maar ook doelen voor de individuele leerling. Hierbij maken we gebruik van verschillende ICT-middelen. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met Snappet. Snappet is een tablet of chromebook die ingezet wordt bij de kernvakken. Met Snappet heeft ieder kind toegang tot les- en oefenmateriaal op het individuele niveau. Het sluit aan op onze lesmethodes en is ondersteunend aan de leerkracht. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leerlingen opgroeien met een besef van de wereld. Dit komt aan bod bij het thematisch werken tijdens wereldoriëntatie. Ook besteden we aandacht aan cultuur, techniek, sport en creativiteit. We werken samen met diverse bedrijven, organisaties en lokale verenigingen die het IKC bezoeken voor gastlessen, maar we nemen ook de kinderen geregeld mee naar buiten; in de wereld om ons heen. 

Aandacht voor het individu

Niet bij elke leerling verloopt de ontwikkeling hetzelfde. In ons onderwijs houden we daar zoveel mogelijk rekening mee. Er wordt per kind gekeken naar wat het kind nodig heeft. Hierbij worden de leerkrachten ondersteund door leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten. Ook maken we op IKC Joannes gebruik van de hulp van externen vanuit bijvoorbeeld ons Samenwerkingsverband. Bij Passend onderwijs leest u hier meer over.

IKC Joannes is een IKC die openstaat voor vernieuwingen en veranderingen. Samen worden we iedere dag een beetje wijzer!

Nieuwtjes

Voor nieuwtjes maken wij gebruik van Basisschool apps voor intern gebruik.

Houd ook onze social media in de gaten:

- Facebook         - Instagram